غم و غصمون قد آسمونه

سید مهدی میرداماد

بیشتر

غم و غصمون قد آسمونه

این و باید همه دنیا بدونه

 

نمیزاریم که شبیه قبر تو 

ماجرای کوچه مخفی بمونه

 

نمیتونیم که نگیم اعتقاد و باورمون و 

لعن الله به اونی که زده مادرمون رو

 

لعن الله به اونیکه راه کوچه رو سد کرد

لعن الله به اونیکه چادرت رو لگد کردمطالب مرتبط

خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش