این روزا تو کوچه ی هاشمیا

مجتبی رمضانی

بیشتر

این روزا تو کوچه ی هاشمیا 

حرف و حدیث خونه هاست

روضه من از فاطمه 

از زبون همسایه هاست

یکیشون میگفت دیگه چخبر 

از اون خونه ی بی برو بیا زهرا 

اون یکی میگفت هیچ خبری نیست

جز خونه نشینی مرتضی زهرا

اون یکی میگفت حتی نمیاد از خونش 

سرو صدای بچه های زهرامطالب مرتبط

دلم گرفته خستم
دلم گرفته خستم

جمعه, 12 آذر 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش