آنکه تابید رخش در شب یلدای علی

حاج حسین سازور

بیشتر

آنکه تابید رخش در شب یلدای علی

کیست جز فاطمه نوریّه ی شبهای علی

 

بارها گفت پیمبر که علی جان من است

و شده فاطمه هم جان گوارای علی

 

همه بر پاش میوفتند پیمبرها هم..

ولی افتاد خود فاطمه بر پای علی


زن نبینش! بخدا ظرفیتش را دارد...

که به میدان بزند جنگ کند جای علی


ما گدایان علی ریزه خور فاطمه ایم

جان فدای کرمت حضرت زهرای علی!مطالب مرتبط