تویی تنها کسی که باورم کرد

ابوذر بیوکافی

بیشتر

تویی تنها کسی که باورم کرد

مشمول دعای مادرم کرد 

از وقتی که اومد توی قلبم 

این ویرونه رو مثل حرم کرد 

به تو مدیون دل من 

سر و سامون دل من 

به فدات جون و دل من 

از غم خون دل من 

بابت توی روضه گریه کردن من حسین جانم 

حق داره مادر تو به گردن من حسین جانم 

یا اباعبداللهمطالب مرتبط

شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دلشوره ندارم فردای قیامت
دلشوره ندارم فردای قیامت

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش