تویی تنها کسی که باورم کرد

ابوذر بیوکافی

بیشتر

تویی تنها کسی که باورم کرد

مشمول دعای مادرم کرد 

از وقتی که اومد توی قلبم 

این ویرونه رو مثل حرم کرد 

به تو مدیون دل من 

سر و سامون دل من 

به فدات جون و دل من 

از غم خون دل من 

بابت توی روضه گریه کردن من حسین جانم 

حق داره مادر تو به گردن من حسین جانم 

یا اباعبداللهمطالب مرتبط

کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
فمن یمت یرنی
فمن یمت یرنی

شنبه, 06 شهریور 1400

پخش