چقدر گریه تو گلومه

محسن عراقی

بیشتر

چقدر گریه تو گلومه حرفام همیشه ناتمومه
میرم دوباره برمی گردم خدافظی با تو حرومه
فقط سکوت می کنم سکوتی که پر از صداس
... تیتراژ برنامه شهر زیبا با صدای کربلایی محسن عراقی.مطالب مرتبط

چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش