غوغای آب و آتشه

سید مهدی حسینی

بیشتر

غوغای آب و آتشه

باید علی رها بشه 

زهرا میون معرکه 

دست از علی نمیکشه

پشت در خوندی 

بی صدا خطبه 

مثل الحیدر

مثل الکعبه

با خون شده حک روی در خانه ی مولا

این جمله شده ذکر لب حضرت زهرا 

من مات علی حب علی حب شهیدامطالب مرتبط

ای که دلخوشیِ روزگارِ منی
ای که دلخوشیِ روزگارِ منی

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش