با دعایی که حاج قاسم کرد

حاج منصور ارضی

بیشتر

با دعایی که حاج قاسم کرد

باز هم دل به پرچمت دادم 

کمکم کن تو را به جان علی 

از گرفتاری ام کن آزادام

تو به مادر سفرشم بکنی 

پسرش میکنم قلمدادممطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش