صدای آمدنت بهترین ترانه ی من

حاج منصور ارضی

بیشتر

صدای آمدنت بهترین ترانه ی من 

فدای در زدنت ای وقار خانه ی من 

شکسته بال تو پرواز میکند امروز 

خودش برای تو در باز میکند 

غریب کوچه کینه سلام حیدر من 

به جای اهل مدینه سلام حیدر من 

کدام شانه کشیده است بار درد مرا 

کسی علیک نگفته سلام مرد مرا 

به رقم این همه اندوه نا شمرده علی 

خلاصه غم نخوری فاطمه نمرده علی 
مطالب مرتبط