سلام بی جواب این شهر منم

حسین طاهری

بیشتر

سلام بی جواب این شهر منم

مظلوم مظلوم دهر منم

سلام بی جواب این شهر منم 

مظلوم مظلوم دهر منم 

ما راه میرم 

همه رو برمیگردونن آه 

تنها موندم 

همه مردم میدونند آه 

من مردجنگی ام 

که حالا زانو مو بغل میگیرم 

میدونستن اگر تو رو اذیتت کنن

میمیرم

فاطمه بدون تو میمیرم 

فاطمه بدون تو میمیرم 
مطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش