عقیلة العربم من

حسین طاهری

بیشتر

عقیلة العربم من ، مرتضوی نسبم من

 

عقیلة العربم من ، مرتضوی نسبم من

 

زینبم من زینبم من زینبم من

 

زینبم من زینبم من زینبم من

رجز آن است که آغاز کند محشر را یاحیدر

خطبه خواندم که ببینند دمی حیدر را یاحیدر


بشنود هر چه یهودی که در این دنیا هست یاحیدر پدرم بود که انداخت در خیبر را یاحیدر


شب صفین که ماه از رخ حیدر می ریخت یاحیدر

یا علی از دو لب مالک اشتر می ریخت یاحیدر


صبح فرداش همه غرق تماشا بودند یاحیدر

او قدم می زد و پیش قدمش سر می ریخت یاحیدر


یا علی مدد با دم علوی زیر و رو کنم مسجد اموی

هیچ کوهی نشود مانندم حرز یا فاطمه بازوبندم

 
مطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش