یک چهارم از کل جهان مهریه ات

امیر برومند

بیشتر

یک چهارم از کل جهان مهریه ات 

گشته جنان ای مادر زمین و آسمان 

یا زهرا یا زهرا 

دست شماست کرب و بلا 

امضا کنید تو زائرا ای گوهر پیمبر خدا

یا زهرا یا زهرا 

منو دعوت کردی میون روضه هات

که بگیری دستم بهم بدی برات 

میدونی چند وقت یه کربلا میخوام

بچشم یه جرعه از آب فرات 

حاجتام بده مزد این دعام بده 

همه دنیام بگیر کربلام بدهمطالب مرتبط