کتب فی اللهوف فرقه بالسیوف

عبدالرضا هلالی

بیشتر

کتب فی اللهوف فرقه بالسیوف
آه از این قتلگاه فرقه بالرماح
میزدن بی هوا فرق بالعصا
نگم چه کنم این حرفا عین روایته
لقد قتل بالسیف و بالحجاره
انت اخی اخه این چه وضع غارته


لقد قتل بالسیف و بالحجاره
کشتنش بی گناه یا کثیر الجراح
دم دمای اذان فرقه بالسنان
میزدن با غضب فرقه بالخشب
  مطالب مرتبط

دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش