از اسب واژگون شدی اما بلند شو

عبدالرضا هلالی

بیشتر

از اسب واژگون شدی اما بلند شو

خورشید خاک خورده ی صحرا بلند شو

 

گیرم که شمر روی تن تو نشسته است

بر هم بزن قواعد و از جا بلند شو

 

باجسم چاک چاک مزن چنگ روی خاک

تنها امید خیمه ی زن ها بلند شو

 

دارند می زنند به تو پیر مرد ها

از دست شان بگیر عصا را بلند شو

 

تا اسب ها به روی تنت تاختند ،شمر

با ریشخند گفت :که حالا بلند شو

 

از آب هم مضایقه کردند کوفیان

ای تشنه ی مقطع الاعضا بلند شو

 

مادر رسیده آبرویش را بخر حسین

یک یاعلی بگو و ازین جا بلند شو

 

این خاک ها مناسب این خواب ناز نیست

آتش گرفته خیمه ات آقا بلند شومطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش