قالوا بلی گفتیم و ما را در بلا انداخت

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

قالوا بلی گفتیم و ما را در بلا انداخت

این سوز نی را نای تو در نینوا انداخت 

ابری نبارید و نیامد کربلا تا کی 

باریدنش را گردن چشمای ما انداخت 

از روی تل دیدم هوا شد تیره و تاریک 

وقتی سنان سر نیزه اش را بی هوا انداخت

حالا ببین با صورت گل ها چه خواهد کرد 

دستی که روی صورتت اینگونه جا انداختمطالب مرتبط