یا للعجب

محسن عرب خالقی

بیشتر

یا للعجب

اومده به میدون با غضب 

شیر نر قتال العرب

خیبر یا خندق یا احد

دنیا دوباره برگشت عقب

یا للعجب

اومده به میدون با غضب 

شیر نر قتال العرب

خیبر یا خندق یا احد

دنیا دوباره برگشت عقب

جمع حمزه با حیدر اومده

جبرئیل از عرش با سر اومده 

لا فتی الا عباس علی 

همه گفتن که حیدر اومدهمطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
ای به قربان سلطان کربلا
ای به قربان سلطان کربلا

پنج شنبه, 21 مرداد 1400

پخش