قربون کبوترای حرمت

محسن عرب خالقی

بیشتر

قربون کبوترهای حرمت امام رضا

قربون این همه لطف کرمت امام رضا 

شنیدم سجیتکم الکرم امام رضا 

شما رو رها کنم کجا برم امام رضا 

تو که آخر گرمو وا میکنی 

پس چرا امروز و فردا میکنی 
مطالب مرتبط

ای به قربان سلطان کربلا
ای به قربان سلطان کربلا

پنج شنبه, 21 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش