آه از غمی که هست

حاج منصور ارضی

بیشتر

آه از غمی که هست 

و ز غم پروری که نیست

از سنگری که هست 

ز هم سنگری که نیست 

طفلان من به آب و غذا لب نمیزنند 

گیرم که سفره پهن شده مادری که نیست 
مطالب مرتبط

این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش