مینویسم یا علی یا فاطمه

حاج منصور ارضی

بیشتر

مینویسم یاعلی یا فاطمه
کارها دارد دلم با فاطمه
فاطمه مولاست،مولا فاطمه
جان من قربان دوتا فاطمه

فاطمه بنت النبی الموتمن
فاطمه ام البنین ارباب من

از ازل!نه قبل تر!نه قبل تر
بند شد دست گدایان پشت در
نه خدایند این جماعت نه بشر
مادری بودیم از اول بیشتر

حضرت زهرا رقم زد اینچنین
دست ما ‌و چادر ام البنین

 مطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش