ذوقی چنان ندارم

مهدی اکبری

بیشتر

ذوقی چنان ندارم 

بی دوست زندگانی 

پای حسین ماندن

عشق است در جوانی

پای حسین ماندن

عشق است در جوانی

لک لبیک یا اباعبدالله می گویم لبیک

نمی بینم یک قطره از خاک تربتت می گویم ای جان  لبیک

ای معدن سخا ای سدر منتهی

ای جان ای جان ای جان ابی عبدالله

ای جان ای جان ای جان ابی عبدالله

ای معدن سخا ای سدر منتهی

ای جان ای جان ای جان ابی عبدالله

ذوقی چنان ندارم بی دوست زندگانی 

پای حسین ماندم عشق است در جوانی

لک لبیک یا اباعبدالله می گویم لبیک

نمی بینم یک قطره از خاک تربتت می گویم ای جان  لبیک

 مطالب مرتبط

شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش