دنیا به امین الله مدیونه

جواد مقدم

بیشتر

دنیا به امین الله مدیونه

هر چی خبره تو این ایوونه 

مستی تو نجف گردی هامونه 

حیدر حیدر حیدر 

دنیا به امین الله مدیونه 

هر چی خبره تو این ایوونه 

مستی تو نجف گردی هامونه 

حیدر حیدر حیدر

تو قنوتم میگم 

به خدا محشری 

تو رکوعت ببخش 

به من اگشتری

توی مسجد کرم 

توی میدون جنم 

تویی رحمت و غضب حیدریمطالب مرتبط