ماییم همه تحت عنایات فاطمه

جواد مقدم

بیشتر

ماییم همه تحت عنایات فاطمه

جن و ملاک محو مناجات فاطمه 

بالاترین مرتبه در آفرینش اوست 

خیر النسا طبق روایاته فاطمه 

او مادر سادات و همه جان جهان است

بر قلب من بی سر و پا ضربان است 

عالم همه خلقت شده تا فاطمه باشد

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان استمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش