برای منی برای توام

امیر عباسی

بیشتر

برای منی برای توام

همه میدونن گدای توام

من عبد فقیر تو خیر کثیر

امیری حسین و نعم الامیر

من دوست دارم ای همه داروندارم

ای همه ی کس وکارممطالب مرتبط