دگر از جان پر آزر گذشتم

حاج محمود کریمی

بیشتر

دگر از جان پر آزر گذشتم

که از طوفان درد آور گذشتم 

اگر خاکسترم بر باد دیدی 

بیا و یاد کن از سرگذشتم 

امانت دار باغ یاس هستم 

همه شرم و همه احساس هستم 

کنون شرمنده ی روی ربابم 

که همدرد دل عباس هستم 

حسینم وای حسینم وای حسینم

از آن سرو علی بنیاد صد حیف 

ار آن قامت از آن شمشاد صد حیف 

دو دستی که عصای پیری ام بود 

خداوندا ز تن افتاد صد حیف 

حسینم وای حسینم وای حسینممطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش