از پدر و مادرمم هوامو بیشتر داره

سیدمحمودعلوی

بیشتر

از پدر و مادرمم هوامو بیشتر داره

اونقده مهربونه که اینقده نوکر داره

از پدر و مادرمم هوامو بیشتر داره

اونقده مهربونه که اینقده نوکر داره 

واهب العطایا ، غافر الخطایا

شاه کربلا یا حسین

 واهب العطایا ، غافر الخطایا

شاه کربلا یا حسینمطالب مرتبط

عجز اگر آید به دیدارم جوابش میکنم
عجز اگر آید به دیدارم جوابش میکنم

چهار شنبه, 10 شهریور 1400

پخش
از حرم تا قتلگه
از حرم تا قتلگه

یک شنبه, 09 شهریور 1399

پخش
بسم الله یا رحمن
بسم الله یا رحمن

یک شنبه, 09 شهریور 1399

پخش