زیر این خیمه سلطانم

محمد حسین پویانفر

بیشتر

زیر این خیمه سلطانم مورم اما سلیمانم

تا ابد از تو میخوانم جانم جانم حسین جانم

یا لیتنها کنا معک شاه سلام علیک

یا لیتنها کنا معک شاه سلام علیک 

زیر این خیمه سلطانم مورم اما سلیمانم

تا ابد از تو میخوانم جانم جانم حسین جانم
مطالب مرتبط

سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش