مادرم در گوش من خوانده است

حسین طاهری

بیشتر

مادرم در گوش من خوانده است یا ام البنین
ذکر من تا روز محشر هست ؛ یا ام البنین
هر کسی که توبه اش در محضر حق شد قبول
قبل از آن در زیر لب گفته است ؛ یا ام البنین
ام البنین ام البنین ام البنین ام البنین....
مستجاب الدعوه هرکس گشت در این روزگار
بر گدایان درت پیوست یا ام البنین !
ما همیشه محضر تو عرض حاجت کرده ایم
هر کجا خوردیم بر بن بست یا ام البنین !
هفت پشتم را نظر کردم تماماً بوده اند
نوکر عباس تو دربست یا ام البنین !
ام البنین ام البنین ام البنین ام البنین....
در حمایت از غریب کربلا ، عباس تو
دست داده تا بگیرد دست یا ام البنین !
خون چکید از چشم هایش روی نیزه تا که دید
دست زینب را کسی می بست یا ام البنین !
گرچه قدّت تا شده از غصه ی زینب ولی
حرمتت با کعب نی نشکست یا ام البنینمطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش