هنوز از علقمه صدای آه میاد

مجتبی رمضانی

بیشتر

هنوز از علقمه صدای آه میاد

صدا شکستن غرور ماه میاد 

تیری که بی خبر 

به مشک تو نشست 

پیش چشم رباب 

غرورتو شکست 

شنیدم خجالت کشیدی 

خجالت کشیدم 

میدونی که چند سال گذشته 

تو رو من ندیدم 

میبینی به رویام رسیدم 

که مادر شهیدم 

شبم یه عمره که سحر نداره 

کبوتر مدینه پر نداره 

دیگه منو ام البنین نخونید 

ام البنبن دیگه پسر نداره

 مطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400