باز این چه شورشه غمه

جواد مقدم

بیشتر

باز این چه شورشه غمه

روضه ی شاه عالمه

ماه مستی محرمه

ماه مستی محرمه

ابی عبدالله یا ثارالله

صل الله علیک یا مولا

صل الله علیک یا مولا

صل الله علیک یا مولا

تو دنیای منی من غلام و چاکر

تو دنیای منی من غلام و چاکر

می خونم هرشب با سید جواد ذاکر

می خونم هرشب با سید جواد ذاکر

عقل از سر من پریده و دیوونگی تاگرفته

عقل از سر من پریده و دیوونگی تاگرفته

مطالب مرتبط