به نام نامی عباس شیر دریا دل

حاج سعید حدادیان

بیشتر

به نام نامی عباس شیر دریا دل 

یل یگانه علمدار حق ابوفاضل 

بزرگ مرد میادین جنگ با باطل 

گره گشای خلایق به اوج هر مشکل 

کسی که غبطه خورند از مقام او شهدا 

ابوالعجائب سلطان عشق و شور و وفا
مطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش