هم خونه ی ولی الله

محمد حسین حدادیان

بیشتر

هم خونه ی ولی الله

ام البنین سلام الله

ای دامن تو پر از 

ام البنین سلام الله 

از سر فاطمه آگاه 

ام البنین سلام الله 

هستی ملیکه حیدر شاه

ام البنین سلام الله 

بی روی چادر بوسه ایثار خورده

نون سفره تو رو حیدر کرار خورده 

دامن پاک تو عباس به معراج آورد 

رحم الله به شیری که علمدار خورده 

بانوی ادب مادر تو قتال العرب 

دانش تو تنها ام وهب 

ای شیرین آفرین 

جانشین ختم مرسلین 

دخلیک یا بی بی ام البنین




مطالب مرتبط

شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش