بانوی دینه لیلا ترینه

محمد حسین حدادیان

بیشتر

بانوی دینه لیلا ترینه 

اقیانوس وفا بی بی ام البنینه

ملیکه ی روی زمینه مست امیرالمومنینه

فاطمه ام المومنین ام الادب ام البنینه 

پر اسراره کوه ایثاره 

چهار تا پسر مثل قرص قمر داره 

ذکر رو لباش همیشه هر جا 

بچه های من فدا بچه های زهرا 
مطالب مرتبط

رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش