غایبی و روز و شب در جمع مایی سیدی

جواد مقدم

بیشتر

غایبی و روز و شب در جمع مایی سیدی
 با منی اما نمیدانم کجایی سیدی
 ای بسا حج کرده ام حجم فقط دیدار توست
 تو حرم تو کعبه تو سعی و صفایی سیدی
 کاش جان عالمت بر رو نما گردد فدا
 تا دمی بر خلق عالم رو نمایی سیدی
 ای دعای فاطمه پشت سرت هر صبح و شام
 کی میایی کی میایی کی میایی سیدی
 مشکل اسلام تنها غیبت کبرای توست
 با ظهور خود تو خود مشکل گشایی سیدیمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش