ابتدا گفت السلام علیک

حسین طاهری

بیشتر

ابتدا گفت السلام علیک 

بنده اذن ورود میخواهم

به کنیزی زینب آمده ام 

اگر از لطف خود دهد راهم 

السلام علیکما یا حسنین 

بر تو نور ذات لم یزلی 

آمدم تا شوم کنیز شما 

گر گذارم قدم به بیت علی 

جان عالم فدایت ای زینب 

بشنو از این کنیز زمزمه ای 

نام من فاطمه است اما تو 

بعد زهرا فقط تو فاطمه ای 

من شنیدم که مادرت زهرا 

بین دیوار و در فدا گردیدمطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش