پسر ام البنین السلام

حسین طاهری

بیشتر

پسر ام البنین السلام قمر ام البنین السلام
 قسم من به ابروی علمدار به این هیبت شوکت
 به بازوی علمدار ، علمدار .....
 قسم من درِ خونه ی خورشید کنار حرم یار
 به گیسوی علمدار ، علمدار ....
 بهترین برادر شاه پسر علی ولی الله
 ضربان فاطمه السلام پهلوان علقمه السلام
 قسم من با این روی گنه کار میون صف محشر
 به دستای علمدار ، علمدار ....
 توی سینم فقط جای نگاره تو این خونه ی قلبم
 فقط جای علمدار ، علمدار ....
 معنی نصر من الله پسر علی ولی الله
 بهترین برادر شاه پسر علی ولی الله
 ای دعای روز و شب السلام یل هاشمی نسب السلام
 قد کشیدم سر خان علمدار که هستم همه عمرم
 مسلمان علمدار ، علمدار ....
 من مرید مراد همه عالم دخیل علم یار
 پریشان علمدار ، علمدار ....
 به تو صد ماشاء الله پسر علی ولی الله
 بهترین برادر شاه پسر علی ولی اللهمطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش