شیر آفرینم الحمدلله

حسین طاهری

بیشتر

شیر آفرینم الحمدلله

شور آفرینم الحمدلله

من مادر ابالفضل 

ام البنینم الحمدالله

شیر آفرینم الحمدلله

شور آفرینم الحمدلله

من مادر ابالفضل 

ام البنینم الحمدالله

به گریه هام نگاه نکنید 

این اشکا فقط برای حسینه 

خدا بهم هر چی پسر داده 

فدا حسینه 

به گریه هام نگاه نکنید 

این اشکا فقط برای حسینه 

خدا بهم هر چی پسر داده 

فدا حسینه 

مدال کنیزی علی دارم به سینه

مدینه یه جوری پسر بزرگ کردم 

دست به سینه 

پیش حسین بشینه
مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش