ای مادر آب آبرویت

حاج منصور ارضی

بیشتر

ای مادر آب آبرویت

ای علقمه جامی از سبویت

دریا دو سه قطره ی وضویت

ای نم نم اشک ما ز جویت 

ای نام تو بهترین سر آغاز 

یا ام البنین مرا بخر باز 

ای خدمت دوست سرنوشتت

ای گریه انار فصل کشتت

ای خاک در علی سرشتت

ای خانه فاطمه بهشتت

لینگونه شدی عزیز زهرا 

گفتی که منم کنیز زهرا 
مطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش