بدکاره ها به نیمه نگاهی عوض شوند

حسن حسینخانی

بیشتر

بدکاره ها به نیمه نگاهی عوض شوند

ما را فُضیل فرض کنید و نظر کنید

من کمتر از گدای شب جمعه نیستم

کوچه به گوچه  دست مرا در به در کنید

العفو گفتنم که به جایی نمی رسد

ذکر حسین حسین گفتن مرا بیشتر کنید

در می زنیم و هیچ کسی وا نمی کند

پس زودتر امام رضا را خبر کنید

 مطالب مرتبط

روضه | کاشف الکربی و تمنا من
روضه | کاشف الکربی و تمنا من

چهار شنبه, 12 دی 1397

پخش
 الا ای سرو در بغداد افتاده
الا ای سرو در بغداد افتاده

چهار شنبه, 08 اردیبهشت 1400

پخش
روضه شب چهارم محرم98
روضه شب چهارم محرم98

جمعه, 15 شهریور 1398

پخش