برادرم همه لشکرم

محمد حسین حدادیان

بیشتر

برادرم همه لشکرم پناه حرم ابالفضل

ببین جایه مادرتو اومد مادرم ابالفضل

ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل 

تموم حرم زمین خورد تو خوردی زمین ابالفضل

علمدار ماه آسمون زینب 

بی تو خیمه ها تاریکه 

شبیه جوون لیلا

تو هم اربن اربایی که 

نیزه دارا میزدنت

جای تیره رو بدنت 

کاشکی زهرا چادرشو 

بکشه رو تنت

یا ابالفضل پاشو اخی

یا ابالفضل پاشو اخی

 مطالب مرتبط

نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش
شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش