معروف به عباس

جواد مقدم

بیشتر

معروف به عباس و مسمی به اباالفضل
عالم به علی نازد و مولا به ابالفضل
هر دفعه که هر مشکل و هر مسئله ای بود
بردیم پناه از همه دنیا به اباالفضل
یا ابالفضل یا ابالفضل
صد حاجت اگر داشته هرکس طی یک سال
ده تا به رضا گفته نود تا به ابالفضل یا ابالفضل
بعد از به خدا و به علی بی برو برگشت
در کشور ما هست قسم ها به ابالفضل یا ابالفضل
القاب زیاد است ولی آدم و عالم گویند فقط خوش قد و بالا به ابالفضل.....
هر دفعه که هر مشکل و هر مسئله ای بود
بردیم پناه از همه دنیا به اباالفضل
حسین حسین ....مطالب مرتبط