میگن که دستاتو بریدن

جواد مقدم

بیشتر

میگن که دستاتو بریدن

یا اینکه فرقتو دریدن

گلامو از رو شاخه چیدن

باورم نمیشه

میگن که دستاتو بریدن

یا اینکه فرقتو دریدن

گلامو از رو شاخه چیدن

باورم نمیشه

حرم پر از گرد و غباره

دشمن فرا تر از هزاره

گفتن حسین یاری نداره

باورم نمیشه

باورم نمیشه تو علقمه غوغا شد

باورم نمیشه قد حسینم تا شد

باورم نمیشه که زینبم تنها شد

باورم نمیشه تو علقمه غوغا شد

باورم نمیشه قد حسینم تا شد

باورم نمیشه که زینبم تنها شد

 مطالب مرتبط