در عاشقی که حد و نصابی نیاز نیست

جواد مقدم

بیشتر

در عاشقی که حد و نصابی نیاز نیست

ابراز عشق کن که حجابی نیاز نیست

البته عشق مد نظر عشق حیدر است

در عشق ناب رنگ و لعابی نیاز نیست

قرآن خلاصه در ب بسم الله است و بس

با این خلاصه فصل خطابی نیاز نیست

یا للعجب که نقطه ی آن باء مرتضاست

با این وجود به هیچ کتابی نیاز نیست

مولا نگین امر خدای صمد تویی

یعنی کسی شبیه شما بی نیاز نیست

من سر به دار گیسوی سردار خیبرم

پس بهر قتل بنده طنابی نیاز نیست

وقتی مرا هوای نجف مست میکند

دیگر به هیچ باده ی نابی نیاز نیست

دیدم به خواب زیر لحد این ندا رسید

تو شیعه ای سوال و جوابی نیاز نیست

 انگورهای روی ضریحت مرا بس است

یعنی به میوه های شرابی نیاز نیست

حُسن ختام شعر من همین مصرع است و بس

با بودن علی به صحابی نیاز نیستمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش