تو همون شوری که 

شدی شیرینی طعم زندگی 

تو همون راهی که 

میرسم با تو به اوج بندگی 

تو همون حسی که 

پر از توعه روزای بچگی 

تو همون شوری که 

شدی شیرینی طعم زندگی 

تو همون راهی که 

میرسم با تو به اوج بندگی 

تو همون حسی که 

پر از توعه روزای بچگی 

تو همون عشقی که 

عشقت همه رو دیوونه کرده 

تو همون نوری که بی تو 

همه چی بی روح و سرده 

بره هر جایی دلم باز 

در خونت برمیگرده 

عبدتم ای شاهنشاه 

یا ثارالله 
مطالب مرتبط