اولادی و من تحت الخضرا

محسن عرب خالقی

بیشتر

اولادی و من تحت الخضرا به فدای ابی عبدالله

اگه ثمر داشتم قرص قمر داشتم

فدا سر حسین اگه چهار تا پسر داشتم

همیشه غم داشتم قامت خم داشتم 

شرمنده ی فاطمه ام قربونی کم داشتم

نگید شبش قمر نداره ام البنین پسر نداره

فقط بگید عزیز زهرا مادر نداره 

اولادی و من تحت الخضرا به فدای ابی عبدالله

اولادی و من تحت الخضرا به فدای ابی عبدالله
مطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش