یه کنج از حرم بهم جا بده

دلم تنگته خدا شاهده

هوای حرم هوای بهشت

ببر کربلا به جای بهشت

نگاه بکن پناه به این پرچم آوردم 

بدی و خوبیم آقا درهم آوردم 

خودت یه کاری کن برام 

من کم آوردم 

حسین حرم چجوری دلت میاد نرم 

حسین حرم چجوری دلت میاد نرممطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

شنبه, 07 خرداد 1401

پخش
مهمونم کربلا
مهمونم کربلا

جمعه, 23 مهر 1400

چجوری دلت میاد نرم
چجوری دلت میاد نرم

شنبه, 09 بهمن 1400

پخش
سلام یا جداه
سلام یا جداه

سه شنبه, 22 شهریور 1401