دل عاشقم از تاب و تب افتاده

محسن عراقی

بیشتر

دل عاشقم از تاب و تب افتاده

گذرم به نگاهت عجب افتاده

تو رو به دستای بریده ی عباس

نگو کرببلام باز عقب افتاده

دستمو وا نکن از پر پرچمت فقط

مگه من چی می خوام غیر یه کربلا ازت

جون امام رضا یه شب آقا منو هم بطلبمطالب مرتبط

سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش