دل عاشقم از تاب و تب افتاده

محسن عراقی

بیشتر

دل عاشقم از تاب و تب افتاده

گذرم به نگاهت عجب افتاده

تو رو به دستای بریده ی عباس

نگو کرببلام باز عقب افتاده

دستمو وا نکن از پر پرچمت فقط

مگه من چی می خوام غیر یه کربلا ازت

جون امام رضا یه شب آقا منو هم بطلبمطالب مرتبط

چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش