بیخیالیم خیال تو به سرهامان نیست

حاج منصور ارضی

بیشتر

بیخیالیم، خیال تو به سرهامان نیست

لقمه نان غصهی ما هست ولی هجران نیست

 

زندگی کردن ما مردن تدریجی شد

روزِ ما شب شده ای دوست، ز تو پنهان نیست

 

گلهای نیست اگر این همه آواره شدیم

تا زمانی که نیایی تو، سر و سامان نیست

 

لال باد آنکه نگفته است ز تنهایی تو

کور باد آن که دو چشمش ز غمت گریان نیست

 

هر کسی گوش به فرمان تو و نائب توست

فتنه هم راه بیفتد دو دل و حیران نیست

 

درد هم از تو بیاید به خدا درمان است

هر چه غیر از تو بیاید به خدا درمان نیست

 

خیر الاعمال رجب یک سفر کرب و بلاست

قبلهی اهل ولاء جز حرم جانان نیست

 

تشنه لب گرچه زیاد است در عالم اما

هیچ کس مثل حسین بن علی عطشان نیست

 مطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش