هرگز نداشت عاشقی از من مریض تر

هرگز نبود در دلم از او عزیز تر 

آرام بخش و روح فزا است هیئتش 

جایی ندیده ام من از اینجا تمیز تر
مطالب مرتبط

تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش