غریب آقا

تو رو کشتنت یه عده نا نجیب آقا

بمیرم برات که موندی بی حبیب آقا

غریب آقا 

غریب آقا

شده تیر و دشنه ها به تو نسیب آقا

توی قتلگاه پیچیده عطر سیب آقا

غریب آقا

با پا میزد یه حرومی ضربه هاشو از قفا میزد 

نفاست بریده بود و بی هوا میزد با پا میزد

مادرت یه گوشه ای تو رو صدا میزد 

تو جواب یه پیرمردی با عصا میزد 

جفا کردن با لبای تشنه راست جدا کردن 

همه عقده هاشون سر تو وا کردن 
مطالب مرتبط

حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
 آقای منی رویای منی
آقای منی رویای منی

سه شنبه, 18 خرداد 1400

پخش