خواب دیدم تو حرمت
 مقبل با محتشمت
 میخونم شعر غمت
 {یا ایها الرسول یا ایها الرسول}
 این بی سر حسین توست
 زخمی تن حسین توست
 بی لشکر حسین توست
 {یا ایها الرسول یا ایها الرسول}
 
 ای کشته گرسنه و تشنه
 ابی عبدالله
 حلقومتو سپردی به دشنه
 ابی عبدالله
 هر دفعه صدا زدی مادر
 ابی عبدالله
 خنجر زدن سیاهی لشکر
 ابی عبدالله
 سید مظلوم حسین جانم
 حسین جانم حسین جانم
 
 غرق خون قتلگاه
 رو خاک و داد یه شاه
 زهرا میکنه نگاه
 {زینب به سر زنان}
 میلرزه عرش بری
 تنها و تشنه تری
 با صورت روی زمین
 {زینب به سر زنان}
 ای ابروی عالم بالا
 ابی عبدالله
ای کشته حسادت دنیا

 مطالب مرتبط

شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش
حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش