مادران منتظر، می گریند می گریند، با کاروان
 بوی سیب و پرچم و، تابوت و تابوت و، اشک روان
 ببین، مادرها همچون لیلا
 همه، بر لب دارند این نجوا
 اگر این استخوان ها
 رسید از آن جوان ها
 چه غم نذر تو یا زهرا
 در راهت یازهرا، حدیث دلهای شکیبا
 حماسه‌ی‌ام وهب‌ها، نمی رود ز خاطر ما
 می خوانیم حسین جان، در اقتدا به این شهیدان
 تورا دوباره با دل و جان،تورا دوباره با دل و جان
 
 ای شهادت بی تو من، می میرم می میرم، کی می رسی
 کی در آغوشم تو را، می گیرم می گیرم، کی می رسی
 ببین، از یارانم جاماندم
 ببین، سرگرم دنیا ماندم
 مرا دریاب ای زیبا
 که با لبخند مولا
 دهم چون یاران جانم را
 می ترسم حسین جان، که عافیت کند اسیرم
 پر عبای تو نگیرم، تو را نبیم و بمیرم
 می خوانیم حسین جان، در اقتدا به این شهیدان
 تورا دوباره با دل و جان،تورا دوباره با دل و جانمطالب مرتبط